PLÍSEŇ ŠEDÁ NA JAHODÁCH

AGRO Plíseň šedá na jahodách STOP je fungicid se systémovým účinkem ve formě granulí s 2 novými účinnými látkami (minimální riziko vytvoření rezistence). Slouží k ochraně proti plísni šedé na jahodníku. Chrání rostlinu před napadením (prevence), ale také po infekci (kurativní účinek).
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Balení: 2x7,5g

Výrobce: Agro
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

145,00 Kč